Πλάτων Μονοκρούσο, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Αγορών της Eurobank EFG: ...

22:12 29/5/2009 - Πηγή: Express
Η ραγδαία επιδείνωση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου και οι αυξανόμενες ανησυχίες για μια σημαντική επιβράδυνση/ύφεση της οικονομίας των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη (αν και σε μειούμενο βαθμό) κρίση ρευστότητας στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων, δημιουργούν.
Keywords
Τυχαία Θέματα