Εδραση - Χ. Ψαλλίδας: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008

17:05 30/6/2009 - Πηγή: Express
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Εδραση - Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η.
Keywords
Τυχαία Θέματα