Ιnform Λύκος: Στις 2 Ιουλίου η αποκόπτεται το μέρισμα

Στις 2 Ιουλίου θα γίνει η αποκοπή του μερίσματος της Ιnform Λύκος ενώ η καταβολή θα αρχίσει από τις 10 Ιουλίου.Υπενθυμίζεται ότι χθες η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος, το οποίο προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ανέρχεται σε 0,080 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και επομένως οι μέτοχοι θα
λάβουν καθαρό ποσό ανά μετοχή 0,072 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 10η Ιουλίου, 2009 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. , ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος. 3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Eurobank για όσους εκ των
Keywords
Τυχαία Θέματα