Συνάλλαγμα της 30 Ιουνίου 2009

17:05 30/6/2009 - Πηγή: Express
Τμήμα Πράξεων Συν/τος Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Α/A 119 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 30.06.09 EURO FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATES (ποσότητα νομίσματος ανά.
Keywords
Τυχαία Θέματα