ΣΕΒΙΤΕΛ: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στην επισήμανση του ελαιολάδου

Υποχρεωτική είναι από την 1η Ιουλίου 2009 η αναγραφή της καταγωγής για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο, στις συσκευασίες που κυκλοφορούν στο λιανικό εμπόριο. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου δίνει σήμερα τις απαιτούμενες διευκρινίσεις προς τα μέλη του.Οπως τονίζει: 1) στα εξαιρετικά παρθένα ή τα παρθένα ελαιόλαδα θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη σήμανση εάν είναι ελληνικής καταγωγής ή καταγωγής από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μία Τρίτη
- εκτός Ε.Ε - χώρα, με αναφορά της συγκεκριμένης χώρας.2) στα μείγματα εξαιρετικών παρθένων ή παρθένων ελαιολάδων θα αναγράφεται:α) "μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας" ή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όταν αυτά προέρχονται από περισσότερα του ενός κράτη - μέλη.β) "μείγμα ελαιολάδων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας" ή αναφορά στη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν πρόκειται για εκτός Ε-Ε χώρες. γ) "μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μη" ή
Keywords
Τυχαία Θέματα