Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Σημαντική η εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών το 2008

Η σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας, το 2008, της έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και εκτός Ελλάδος, διευρύνοντας έτσι σε διεθνές επίπεδο την εκμετάλλευση, καθετοποίηση και διάθεση ορυκτών προϊόντων.Τα παραπάνω αναφέρονται σε δελτίο τύπου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με το οποίο δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα των εταιριών -μελών του όπως:S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.H S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε έναν πολυεθνικό Όμιλο Εταιριών, με εκτεταμένη διεθνή
παρουσία και δραστηριότητα και με ηγετικές θέσεις στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα ο Όμιλος S&B διαθέτει πάνω από 100 ορυχεία, εγκαταστάσεις, κέντρα επεξεργασίας και κέντρα διανομής, σε περισσότερες από 20 χώρες, σε 5 ηπείρους και πραγματοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Πάνω από το 6
Keywords
Τυχαία Θέματα