Αλουμύλ Μυλωνάς: Θα διανείμει μέρισμα 0,089 ευρώ ανά μετοχή

Μέρισμα 0,089 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για τη χρήση 2008 η εταιρεία Αλουμύλ Μυλωνάς, όπως αποφάσισε χθες η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Το διανεμόμενο μέρισμα αντιπροσωπεύει ποσοστό 51,8% περίπου επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου. Το δικαίωμα μερίσματος θα αποκoπεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι επενδυτές στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date),
η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009, μέσω της πληρώτριας τράπεζας Τράπεζα Πειραιώς και μέχρι την 31.12.2009. Ο τρόπος διανομής του μερίσματος και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την εταιρεία τις προσεχείς ημέρες.Επίσης, εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου: τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του δ.σ., Αναστάσιο Αλεξανδρίδη του Χρήστου κ
Keywords
Τυχαία Θέματα