Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Αλουμύλ

11:05 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2008 της Αλουμύλ Μυλωνάς τη Δευτέρα, 01/06/2009, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.816.715 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
Keywords
Τυχαία Θέματα