Μία ανάσα από το 1 ευρώ η αμόλυβδη

Ανοδο 1,74% σημείωσε ο μέσος όρος της λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm), με βάση δειγματοληψία με καταγραφή τιμών σε 2.300 περίπου πρατήρια σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή 29/05/2009 και διαμορφώθηκε στα 0,995 Ευρώ ανά λίτρο, σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης Παρασκευής που ήταν 0,978 Ευρώ ανά λίτρο. Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm) σημειώθηκε άνοδος 0,045 Ευρώ ανά λίτρο, ή ποσοστό 4,76%. Ο μέσος
όρος της τιμής εκ διυλιστηρίου για την Παρασκευή 29/05/2009 διαμορφώθηκε στα 0,359 Ευρώ ανά λίτρο, ενώ φόροι και δασμοί αντιστοιχούν σε 0,505 Ευρώ ανά λίτρο. Έτσι, ο μέσος όρος της τιμής εκ διυλιστηρίου με φόρους και δασμούς διαμορφώθηκε στα 0,864 Ευρώ ανά λίτρο. Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης μετά φόρων (95 οκτανίων 10 ppm) των ελληνικών διυλιστηρίων σημειώθηκε άνοδος 0,033 Ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα