ΟΠΑΠ: Στο δσ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοτταριών στέλεχός του

Με δύο σημαντικές επιτυχίες για τον ΟΠΑΠ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοτταριών (European Lotteries Association) που φέτος πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, από τις 8 έως τις 11 Ιουνίου. Η πρώτη επιτυχία αφορά στην εκλογή του κ. Δημήτρη Παναγέα, διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλους του Δ.Σ.
της θυγατρικής εταιρείας, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών, και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του European Football Pool, στο νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Ο κ. Παναγέας διαθέτει πολυετή εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο και εξειδίκευση σε θέματα μονοπωλίου. Η εκλογή του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των προτεραιοτήτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και αφορούν στο υπεύθυνο παιχνίδι και στην υιοθέτηση κοινής δράσης για τα θέματα μονοπωλίου, επιτυγχάνοντας, επιπλέον, την ενεργή εκπροσώπηση των θέσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο συλλογικό όργανο του κλάδου σε επίπεδο Ευρώπης.Παράλληλα, στο πλαίσιο του διαγωνι
Keywords
Τυχαία Θέματα