ΕΟΜΜΕΧ: Δύσκολη η συγκέντρωση δεδομένων για τις ΜΜΕ

Το αυξημένο ενδιαφέρον όλων των χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης για την αποτύπωση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση όλων των δεδομένων και παραμέτρων που αφορούν και σχετίζονται με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός και εκτός των εθνικών τους συνόρων διαπιστώθηκε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η εκδήλωση είχε θέμα τη διαθεσιμότητα και τη
στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τιςμικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), το οποίο έχει ενταχθεί στο οργανόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ σε επίπεδο Διεύθυνσης υλοποιώντας συγκεκριμένη διάταξη του ΕΠΑΝ για την ανάπτυξη δομών στήριξης των ΜΜΕ.Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις από τις εισηγήσεις των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και της αντ
Keywords
Τυχαία Θέματα