Καρδασιλάρης: Ζημίες έναντι κερδών στο πρώτο τρίμηνο

Ζημίες έναντι κερδών ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος Κ. Καρδασιλάρης και Υιοί ΑΕΒΕ-Cardico. Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 2.259 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 40% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που ήταν 3.841 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημίες 471. 362 έναντι κερδών 509.994 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα του 2008. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) στο Α' τρίμηνο του 2009 περιορίστηκαν σε 480.347 μειωμένα κατά 74% σε σύγκριση με το τρίμηνο του 2008 που ήταν 1.845 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αποδυνάμωση
της εταιρείας αποδίδεται στη μείωση του κύκλου εργασιών (για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω) αλλά και στην παραλαβή συσσωρευμένων φορτίων που αφίχθησαν μετά τη λήξη της απεργίας των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά και τα οποία επιβαρύνθηκαν με υψηλά αποθήκευτρα και σταλίες. Οπως τονίζει, όμως, η διοίκηση, σήμερα διαφαίνεται ομαλοποίηση της κατάστασης τόσο όσο αναφορά την
Keywords
Τυχαία Θέματα