Ελληνική Τράπεζα: Μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει τη μείωση των ακολούθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων ως εξής:Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,85% σε 6,75%Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (Β.Ε.Σ.) από 5,35% σε 5,25%Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,35% σε 6,25%Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,35% σε 15,25%Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/06/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα