Προς αγορά ιδίων μετοχών η Σελόντα

Δε θα διανείμει μέρισμα για την απελθούσα χρήση η Σελόντα. Η εταιρεία όμως, δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή έως 28.06.2011. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.928.150 μετοχές. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 0,85 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 2,5 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα