Συμφωνία Συνεργασίας ΣΑΕ - Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και της καταναλωτικής πίστης, μέσω και της έκδοσης χρεωστικών καρτών, υπέγραψαν το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΤΤ Hellenic Postbank κ. Άγγελος Φιλιππίδης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΚΕ κ. Στέφανος Ταμβάκης, παρουσία των Μελών του Προεδρείου του ΣΑΕ.Η σύμβαση προβλέπει σε πρώτη φάση μία περίοδο συνεργασίας, διάρκειας δύο ετών, που θα εξελιχθεί στη
συνέχεια σε αορίστου χρόνου. «Θεωρώ ότι η υπογραφή της συμφωνίας με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποτελεί ένας σταθμό, καθώς μέσω αυτής το ΣΑΕ πλέον αποκτά μερική οικονομική αυτοδυναμία, που συζητείται από χρόνια και τώρα σταδιακά υλοποιείται», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΑΕ, κ. Στέφανος Ταμβάκης, ευχαριστώντας θερμά τον κ. Φιλιππίδη για την έως τώρα στενή συνεργασία και την αγάπη, με την οποία «αγκάλιασε» τον απανταχού ελληνισμό. «Είμαστε βέβαιοι ότι με τις στέρεες βάσεις συνεργασίας που έχουν τεθεί μόν
Keywords
Τυχαία Θέματα