Ικτίνος: Μέρισμα 0,04 ευρώ

Μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η εταιρεία Ικτίνος, όπως αποφάσισε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή), επομένως το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,036 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 (αποκοπή Τετάρτη 19 Αυγούστου
2009, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2009. Κατά τη συνέλευση, ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, προέβη σε μια σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του ομίλου για το 2008. Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίστηκε, το έτος 2008 ήταν μια καλή χρονιά για την εταιρεία, παρόλο που επηρεάσθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε και την ελληνική οικονομία. Έτσι για τον όμιλο Ικτίνος Ελλάς, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10% και διαμορφώθηκε σε
Keywords
Τυχαία Θέματα