Εθνική Τράπεζα: Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 1.250 εκατ. ευρώ προτείνει η διοίκηση της ΕΤΕ. Η προτεινόμενη αναλογία είναι δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα (9) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης Ευρώ 11,30 ανά νέα μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ θα συνεδριάσει
την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, προκειμένου να αποφασίσει για την προτεινόμενη ΑΜΚ και τους σχετικούς όρους. Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ αποτελεί στρατηγική κίνηση που προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει το προβάδισμα στην ΕΤΕ έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες αλλαγές στο διεθνές εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις αντίστοιχες προσδοκίες του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Η ΑΜΚ είναι μία ακόμη συνετή κίνηση από μέρους της ΕΤΕ δεδομένης της αβεβαιότητας π
Keywords
Τυχαία Θέματα