Εθνική Τράπεζα: Ιδρυσε εταιρεία για factoring

Στη σύσταση εταιρείας με αντικείμενο την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) προχώρησε η Εθνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Factors A.E, θα παρέχει δέσμη ολοκληρωμένων
υπηρεσιών factoring.Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, επενδύει στο θεσμό του factoring, θεωρώντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά είναι, όπως αναφέρει, τα μεγέθη της αγοράς factoring σε ομοειδούς μεγέθους οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία το 2007 ανήλθε σε € 23 δις και € 16 δις αντίστοιχα, έναντι € 10 δις περίπου για το 2008 στη χώρα μας). Βάσει αυτών των στοιχείων, η Εθνική εκτιμά ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της αγοράς factoring στην Ελλάδα δύναται να αυξηθεί σημαντικά. Η σύσταση της εταιρείας Εθνική Factors A.
Keywords
Τυχαία Θέματα