Στη στενωπό της κρίσης η βιομηχανία επίπλων

Απώλειες κερδών ή και ζημιές είχαν το 2008 οι περισσότερες βιομηχανίες επίπλων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών φθάνουν το 56,8%, ενώ, επιπλέον, οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 27,3% του συνολικού αριθμού.Λαμβανομένων υπόψη όλων των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες κατέγραψαν πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, οι κερδοφόρες πραγματοποίησαν καθαρά κέρδη ύψους 12,2 εκατ. ευρώ και οι ζημιογόνες ζημιές ύψους 7,6 εκατ. ευρώ.Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 44 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου με συνολικές πωλήσεις 449 εκατ.
ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 20 Ιουνίου του 2009.O κλάδος στο σύνολό του, λαμβανομένων υπόψη τόσο των 32 κερδοφόρων όσο και των 12 ζημιογόνων, παρουσιάζει καθαρά κέρδη ύψους 4,55 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 12,5 εκατ. ευρώ το 2007, μειωμένα περίπου κατά 7,9 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 64% σε ποσοστό.
Keywords
Τυχαία Θέματα