Νέο ΔΣ Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) που είναι Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), στην Ετήσια Γενική Συνέλευσή του εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: Πρόεδρος: Β. Λώλας (COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.) Αντιπρόεδρος: Χρ. Παπαζαχόπουλος (PEPSICO – HBH A.B.E.) Γενικός Γραμματέας: Κ. Κλιάφας (ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.) Ταμίας: Γ. Κουρτίδης (ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ Α.Ε.) Μέλη: Ν. Τσαούτος (ΕΨΑ Α.Ε.), Π. Κούγιος (ΚΟΥΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) Οπως επισημαίνεται, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (Σ.Ε.Β.Α.), ιδρύθηκε το 1992 και είναι το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Αναψυκτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Keywords
Τυχαία Θέματα