Ειδησεοφωνική: Αύξηση ΜΚ της ERGOPHONE

15:00 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, ERGOPHONE B.V. προέβη η Ειδησεοφωνική Ελλάς, με την καταβολή 300.000 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, προκειμένου η ERGOPHONE B.V. να συμμετέχει σε αύξηση κεφαλαίου της ολλανδικής εταιρείας DATAFONΕ B.V. της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της, ώστε να εξυπηρετηθεί το επενδυτικό σχέδιο της που αφορά σε εξαγορά συμμετοχών εταιρειών ιδίου αντικειμένου.
Keywords
Τυχαία Θέματα