ΕΟΜΜΕΧ: Εκδήλωση για την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΜΜΕ στις χώρες της ΕΕ

Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, που ως θέμα είχε τη διαθεσιμότητα και τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ, το οποίο έχει ενταχθεί στο οργανόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ
σε επίπεδο Δ/νσης, υλοποιώντας συγκεκριμένη διάταξη του ΕΠΑΝ για την ανάπτυξη δομών στήριξης των ΜΜΕ.Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση αποσκοπούσε στην παρουσίαση της οργάνωσης και λειτουργίας των παρατηρητηρίων χωρών-μελών της Ε.Ε., στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τη συλλογή, επεξεργασία και διαθεσιμότητα στοιχείων και δεδομένων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ, όπως και στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και προοπτικών συνεργασίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ με αντίστοιχους οργανισμούς των χωρών της Ε.Ε.Στη
Keywords
Τυχαία Θέματα