ΠΟΛ 1076: Περαιώση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που αφορούν ακίνητα

Οδηγίες για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που αφορούν σε ακίνητα παρέχει το ΥΠΟΙΟ με την ΠΟΛ 1076, με την οποία και κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄/27.5.2009) "Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις".Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ 1076
Keywords
Τυχαία Θέματα