ΕΛΠΕ: Από 14/7 η πληρωμή μερισματος 0,45 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008, συνολικού ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια, στις 3.6.2009.Όπως σημειώνει η εταιρεία, δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% επί του συνολικού μερίσματος, το καθαρό υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα θα ανέρχεται σε 0,255 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η 6.7.2009, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίσθηκε η 8.7.2009.Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 14.7.2009 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.
Keywords
Τυχαία Θέματα