Διευκρινήσεις για το μέρισμα από την Ελτράκ

Το ποσό του μερίσματος, που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελτράκ, δηλαδή 0,2000 ευρώ ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 378.137 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι 0,0054 ευρώ ανά μετοχή και έτσι το συνολικό ποσό του καταβλητέου μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,2054 ευρώ ενώ το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα παραμένει σε 2.878.200 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα