Εμπορική Τράπεζα: Ανάκληση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης 350 εκατ. ευρώ

H Emporiki στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης ομολογιών "Εuro Medium Term Note (EMTN) Programme", προχωρεί στην ανάκληση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) 350εκατ.ευρώ, εκδόσεως 5 Αυγούστου 2004, εγγυημένου από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ενημερωτικού δελτίου και κατόπιν αδείας της Τραπέζης της Ελλάδος.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση έχει τοκομερίδιο 3μηνο Euribor + 75 μονάδες βάσης και ημερομηνία λήξης 5 Αυγούστου 2014, με ημερομηνία ανάκλησης την 5η Αυγούστου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα