ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για την κάλυψη 276 θέσεων στο Δημόσιο

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 5K/2009 Προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 276 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2009.Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται απ
Keywords
Τυχαία Θέματα