ΑΤΕbank: Αξιοποιεί τις δυνατότητες του Κέντρου Τεχνολογίας

Η ΑΤΕbank με την υλοποίηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού της τα τελευταία πέντε χρόνια, ολοκλήρωσε την μετάπτωση των Κεντρικών Συστημάτων και του Δικτύου της Τράπεζας στο νέο Κέντρο Τεχνολογίας του Ομίλου, το οποίο, όπως τονίζει, ικανοποιεί σε μέγιστο βαθμό τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.Το νέο Κέντρο Τεχνολογίας είναι φιλικό προς το περιβάλλον βραβεύθηκε με τον Επαινο στο διαγωνισμό Οικολογικής Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην 73η Δ.Ε.Θ και είναι το μοναδικό Κέντρο στην Ελλάδα
με πιστοποιημένες δικτυακές ταχύτητες έως 10 Gbps σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο της μετάπτωσης ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο λόγω της διαφορετικής αρχιτεκτονικής μεταξύ του παλαιού και του νέου Κέντρου, τα οποία συλλειτουργούν (το παλιό ως DISASTER SITE). Για την μετάπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες SYSTEM AUTOMATION και GDPS που επιτρέπουν την πλήρη αυτοματοποίηση στις λειτουργίες των δύο Κέντρων.
Keywords
Τυχαία Θέματα