Εμπορική Τράπεζα: Μέτρα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό του κόστους

Η Εμπορική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της βάσης κόστους της Τράπεζας στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Το χρονικό πλαίσιο αυτών των δράσεων καλύπτει την περίοδο 2009 - 2011 και ως κύριοι στόχοι τίθενται η σταθεροποίηση και η διαχείριση
των τρεχουσών συνθηκών, η αποκατάσταση των περιθωρίων, η μείωση της βάσης κόστους, ο περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο και η δημιουργία των κατάλληλων δομών για την επιτυχή πορεία της Τράπεζας στο μέλλον. Σύμφωνα με την Εμπορική, η Ελλάδα έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, γεγονός μάλιστα που οδήγησε στην υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, γεγονός που έχει επηρεάσει όλες τις ελληνικές τράπεζες κατά το τελευταίο έτος, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματά τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα