Μαξίμ-Περτσινίδης: Δόθηκαν ήδη 304.480 ευρώ για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το εργοστάσιο της εταιρείας Μαξίμ-Περτσινίδης θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του μετά τη διαβεβαίωση του μετόχου, κ. Κ. Περτσινίδη ότι θα καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας. Οπως τονίζει σήμερα η εταιρεία, ο κ. Περτσινίδης Κωνσταντίνος κατέχει το 39,74% των μετοχών. Η διαβεβαίωσή του για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων και η στήριξη της πρότασης για εξεύρεση λύσης στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, αίρει ουσιαστικά την προηγηθείσα απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 43,788 του Μετοχικού Κεφαλαίου, το δε ποσοστό εκπροσώπησης του κ. Περτσινίδη Κωνσταντίνου ήταν 39,742%. Το ύψους των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 620.000,00 ευρώ. Σε πρώτη φάση, ο κ. Περτσινίδης κατέβαλε το ποσό των 304.480,00 ευρώ.Η σύγκλιση του Δ.Σ. της εταιρείας για να προτείνει λύσεις θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσ
Keywords
Τυχαία Θέματα