Αλλάζει η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή

Ανατροπή στην ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή, επέρχεται με πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Σημειώνεται ότι η ελληνική νομοθεσία είναι αυστηρότερη προς τις επιχειρήσεις από ότι η πρόταση οδηγίας με την οποία επιχειρείται η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου κανόνων στον τομέα αυτό και επειδή προωθείται με τη διαδικασία της πλήρους εναρμόνισης, αυτό σημαίνει ότι αν υιοθετηθεί δεν θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν σε ισχύ διατάξεις
εθνικής νομοθεσίας αυστηρότερες από αυτές της οδηγίας.O βουλευτής Xανίων της NΔ κ. M. Bολουδάκης που εκπροσώπησε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Bουλής στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση Ευρωκοινοβουλίου - Αντιπροσωπειών Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή ανέφερε ότι πράγματι απαιτείται αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά σύνθετο, με τέσσερις κοινοτικές οδηγίες εν ισχ
Keywords
Τυχαία Θέματα