Μειώνεται στο 0,25% η προμήθεια για ΤΕΜΠΜΕ - Σ/Ν για ενδοομιλικές συναλλαγές

20:00 18/6/2009 - Πηγή: Express
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή Σχέδιο Νόμου, με το οποίο θεσπίζονται Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων και μια σειρά από άλλες διατάξεις.Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα.
Keywords
Τυχαία Θέματα