ΔΕΗ: Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Με ιδιαίτερη έκπληξη η ΔΕΗ πληροφορήθηκε ότι, η συνδικαλιστική οργάνωση «Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ» (ΕΤΕ ΔΕΗ) απέστειλε σε υποψηφίους της Προκήρυξης 1/2007 επιστολή με την οποία τους «πληροφορεί» ότι δήθεν πέτυχαν στο διαγωνισμό για πρόσληψη.
Keywords
Τυχαία Θέματα