ΒΕΠ: Εκδήλωση για την ενίσχυση των ΜΜΕ στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ

Ολοκληρώνονται με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες προετοιμασίας για την υλοποίηση των δράσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ και η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων που θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα ανακοινωθεί στις αρχές Ιουλίου.Αυτό ανέφερε το στέλεχος της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Οικονομίας κ. Ευάγ. Στουραϊτης σε ενημερωτική εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά.Ο κ. Στουραϊτης επισήμανε με έμφαση τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω προγράμματος που θα πρέπει να προσεχθούν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και είναι οι εξής:- Ολοκληρώνεται πολύ σύντομα η διαδικασία επιλογής των Ενδιάμεσων Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος (Τράπεζες με μικρές διαφοροποιήσεις από τους προηγούμενους κύκλους) - Το πρόγραμμα δ
Keywords
Τυχαία Θέματα