Νέα μέλη στο δσ της ΔΕΗ

Τους κ.κ. . Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Οικονομολόγο/Επιχειρηματία και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό/Οικονομολόγο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Attica Ventures εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, κατά τη συνεδρίαση της,σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Σπυριδ. Ευσταθόπουλου και Γεώργ. Σφακιανάκη, αντίστοιχα, και για το υπόλοιπο της θητείας των, ήτοι μέχρι 8-1-2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα