Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

11:00 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως την 1 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,0848 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 301.696,38 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα