Στις 30/6 η γενική συνέλευση των Ευρωσυμμετοχών

10:22 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ευρωσυμμετοχές καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα Γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, γραφείο 502, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα