Το άλλο πρόσωπο των επιχειρήσεων...

08:45 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και προσφορά των επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων –υπηρεσιών, είναι το άλλο πρόσωπο, το ευαίσθητο -ευγενές. Είναι το πρόσωπο που διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις που πιστεύουν πραγματικά ότι πρέπει να ασκούν κοινωνική ευθύνη από άλλες, οι οποίες αρκούνται στο να τη σκέπτονται μόνο. Οι πρώτες, την κάνουν πράξη, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα.
Keywords
Τυχαία Θέματα