Στις 29/6 η γενική συνέλευση της Αλσίνκο

10:22 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Αλσίνκο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και επί της οδού Ναυπλίου αρ. 8 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Keywords
Τυχαία Θέματα