Αγορά 3.567 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

09:42 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Alpha Trust Ανδρομέδα πραγματοποίησε την 05.06.09 αγορά 3.567 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,30 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα