Στις 30/6 η γενική συνέλευση της εισηγμένης Τεχνικές Εκδόσεις

10:22 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Keywords
Τυχαία Θέματα