Στις 25/6 η γενική συνέλευση της Ιντερτέκ

12:39 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Ιντερτέκ καλεί τους Μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικού Αττικής, γραφεία της Εταιρίας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:
Keywords
Τυχαία Θέματα