Πώληση ακινήτου από Eurobank Properties

12:39 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προχώρησε σε πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της, στην οδό Αιγαίου 77 στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι, συνολικής επιφανείας 433,5τμ. Το τίμημα της αγοραπωλησίας ανήλθε σε 990.000 ευρώ. Ενημερώνεται ότι, η εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου την 31η/03/2009 ήταν 811.420 ευρώ. Από την πώληση αυτή η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ πραγματοποίησε κέρδος ύψους 823.019 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 644.439 ευρώ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της εταιρείας, μέσω της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία, και το ποσό των 178.579 ευρώ θα εμφανισθεί στα αποτελέσματα του β' τριμήνου του 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα