Διευκρινήσεις από Ευρωσυμμετοχές για Επιτήρηση

12:39 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αναμένει η Ευρωσυμμετοχές για να προχωρήσει στο σχεδιασμό της, αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της για τη διατήρησή της σε καθεστώς Επιτήρησης. Σε σχετική αναφέρονται τα εξής:
Τυχαία Θέματα