Ποιοι insiders της Τρ. Πειραιώς συμμετείχαν στην ΑΜΚ

Τα ονόματα των μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του καθαρού ποσού του διανεμητέου μερίσματος χρήσης 2008, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η λίστα συμπληρώνεται από τους εξής:
Keywords
Τυχαία Θέματα