Μεταξύ 11/6 και 3/7 η αμκ 80 εκατ της Probank

Μεταξύ 11 Ιουνίου και 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Probank ύψους 80 εκατ ευρώ. Θα εκδοθούν 21.075.497 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και σε τιμή διάθεσης 3,80 ευρώ ανά μετοχή υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες προς 13 παλαιές μετοχές. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων ξεκινά από 11 Ιουνίου και λήγει στις 3 Ιουλίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα