Μέρισμα 0,0126 ευρώ από Βάρδα

Mέρισμα 0,0126 θα διανείμει για την απελθούσα χρήση η Βάρδας, όπως αποφασίστηκε σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γ.σ. των μετόχων. Κατά τη γενική συνέλευση εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008 και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ανά μετοχή καθαρό ποσό ευρώ 0,0126. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18/06/2009(record date)για την ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ. Ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Τρίτη 16/6/2009.Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 24/06/2009. Επίσης, ο κ. Θ. Τζαβάρας εκλέχθηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Keywords
Τυχαία Θέματα