Τρ. Κύπρου: Υπερκάλυψη έκδοσης μετατρέψιμων αξιόγραφων κεφαλαίου

Υπερκαλύφθηκε η έκδοση μέχρι 645.327.822 ευρώ Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, συγκεντρώνοντας εγγραφές συνολικού ποσού 659 εκατ. ευρώ περίπου. Οι αιτήσεις λήφθηκαν τόσο από τους Δικαιούχους Mετόχους της Τράπεζας (στους οποίους προσφέρθηκαν τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου με προτεραιότητα στην αναλογία 11 ευρώ Μετατρέψιμα Αξιόγραφα για κάθε 10 μετοχές που κατείχαν στις 12 Μαΐου 2009) όσο και από κατόχους Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 και τρίτους.
Keywords
Τυχαία Θέματα