Μετοχές της Eurobank Properties αγόρασε η Lamda Development

13:58 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Lamda Development πραγματοποίησε στις 04 Ιουνίου 2009 αγορά 6.000 μετοχών της Eurobank Properties, συνολικής αξίας 43.200 ευρώ. Σημειώνεται ότι η Lamda Development είναι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development.
Keywords
Τυχαία Θέματα