Αγορά 500 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

10:34 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 05.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.600 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα